1 2

Nasza oferta obejmuje szeroki zakres usług, przede wszystkim:

 • sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych
 • podziały i rozgraniczenia nieruchomości
 • wznawianie znaków granicznych (okazania granic)
 • ustalanie powierzchni upraw
 • mapy do celów projektowych pomiary realizacyjne
 • tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu
 • pomiary realizacyjne w toku budowy i montażu obiektów budowlanych i maszyn
 • powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne
 • pomiary objętości mas ziemnych
 • pomiary odkształceń i przemieszczeń budynków i budowli
 • pomiary geometrii budowli i urządzeń przemysłowych
 • pomiary sytuacyjno - wysokościowe terenu
 • osnowy szczegółowe, fotogrametryczne i realizacyjne (projektowanie, stabilizacja, pomiar, modernizacja wraz z opracowaniem wyników - Operat Techniczny)
 • pomiary statyczne GPS (pomiar i wyrównanie ścisłe sieci wraz z analizami dokładnościowymi, sieci zintegrowane)
 • pomiary RTK GPS
 • ewidencja gruntów i budynków (zakładanie, modernizacja)


Jesteśmy również otwarci na realizację nietypowych prac wymagających indywidualnych rozwiązań nie tylko w dziedzinie geodezji, ale również w naukach pokrewnych lub dziedzinach wykorzystujących pomiary geodezyjne, satelitarne, badawcze i naukowe.