MirosławGEOMIR Kraków Sp. z o.o. powstała w 1998 roku w oparciu o drobny polski kapitał. Założycielem firmy jest Mirosław Gąsiorek - absolwent oraz były pracownik naukowo - dydaktyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie.

Nasza podstawowa działalność to geodezja, kartografia, fotogrametria i teledetekcja oraz geoinformatyka ukierunkowane na obsługę zarówno instytucji samorządowych jak również agencji rządowych oraz dużych firm geodezyjnych.

W zakresie świadczonych przez nas usług priorytetem jest zastosowanie w geodezji satelitarnych technik pomiarowych (np. tworzenie sieci zintegrowanych) oraz ich numeryczne opracowania wraz z analizami dokładnościowymi. Z czasem asortyment prac rozszerzył się o wykonawstwo kompleksowych modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

W swojej działalności jesteśmy otwarci na różne innowacje dotyczące stosowania nowych technologii w pracach pomiarowo – obliczeniowych oraz rozwiązywanie różnych nietypowych problemów geodezyjnych pojętych jako interdyscyplinarne.